Pihlajalinna Oyj ostaa Doctagon Ab:n suunnatulla osakeannilla

Pihlajalinna Oyj on allekirjoittanut eilen illalla osakevaihtosopimuksen koskien Doctagon Ab:n koko osakekannan hankkimista sen nykyisiltä omistajilta. Yritysjärjestely toteutetaan Doctagon Ab:n omistajille suunnatulla Pihlajalinnan uusien osakkeiden annilla. Suunnatussa osakeannissa koko Doctagon Ab:n kauppahinta 30 105 000 euroa maksetaan Pihlajalinna Oyj:n osakkeilla.

Doctagon on suomalainen, voimakkaasti kasvava terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa henkilöasiakkaiden lääkäripalveluja, työterveyspalveluja henkilöstöpalveluja sekä julkisen sektorin lääkäri- ja konsultointipalveluja. Doctagon on panostanut vahvasti digitaalisiin palveluihin. Sillä on kaksi lääkärikeskusta, Helsingissä ja Turussa.

”Doctagon on erinomainen lisä Pihlajalinnan toimintaan. Yhtiön kehittämän kuntien vastuulääkärimallin vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. Malli on Pihlajalinnalle selvä kilpailuetu, ja se luo merkittävää laajentumispotentiaalia”, sanoo Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen. ”Lisäksi Doctagon on merkittävä toimija kaksikielisissä kunnissa.”

Ostetun liiketoiminnan 30.9.2017 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 17,2 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa edellisellä tilikaudella), käyttökate 0,4 (0,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 (0,0) miljoonaa euroa. Kuluvalla tilikaudella Doctagonin liikevaihto on kasvanut ja kannattavuus parantunut olennaisesti edellisestä tilikaudesta. Kaupalla ei ole vaikutusta Pihlajalinnan vuoden 2017 tilinpäätöstietojen yhteydessä julkaisemaan näkymään vuodelle 2018.

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 2 006 989 uutta osaketta 15,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Annettavien uusien osakkeiden määrä vastaa noin kymmentä prosenttia Pihlajalinna Oyj:n kaikista osakkeista ennen uusien osakkeiden antamista.

Uudet osakkeet on merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Doctagon Ab:n kaikilla osakkeilla.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu Pihlajalinna Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2017 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti), mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yritysjärjestelyn arvioidaan tuottavan lisäarvoa yhtiölle ja sitä kautta sen osakkeenomistajille, minkä perusteella suunnattuun osakeantiin katsottiin olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröintipäivästä lukien. Pihlajalinna Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 22 620 135 osaketta.

Pihlajalinna Oyj

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Esperi jatkaa kasvuaan Oulun seudulla

Hoiva- ja terveyspalvelualan yritys Esperi Care on hankkinut omistukseensa Jovi Care Oy:n hoivakotiliiketoiminnan sekä osakekaupalla Jovi Care Oy:n omistaman Palvelukoti Alma Oy:n koko osakekannan. Jovi Caren omistajat Virpi ja Jouko Lehtonen keskittävät Jovi Caren toiminnan jatkossa kiinteistö- ja konsulttipalveluihin.

Hankittu liiketoiminta sekä yritys käsittää yhteensä kolme hoitokotia: 16 paikkaisen ikääntyneiden Palvelukoti Alman Oulussa, 18 paikkaisen Hoitokoti Virkun Limingassa sekä 17 paikkaisen mielenterveys Hoitokoti Purren Kiimingissä.

Hankinnan liikevaihto on noin 1,7 miljoonaa euroa, mutta kasvun mahdollisuuksia on yli 2,3 miljoonaan euroon. Kaupan myötä henkilöstö siirtyy Esperin palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja toimintaa jatketaan nykyisissä toimitiloissa.

”Luopuessamme hoivakotitoiminnastamme Esperi oli luonnollinen valinta työmme jatkajalle. Kiitämme asiakkaita, omaisia, työntekijöitämme ja kanssakulkijoitamme hyvästä yhteistyöstä”, kommentoi Jovi Caren toimitusjohtaja Jouko Lehtonen.

”Aiomme panostaa voimakkaasti kotien toiminnan kehittämiseen. Meillä on ikääntyneiden- sekä mielenterveys- ja päihdetyön toiminnasta vahvaa osaamista ja tuomme sitä nyt hankittujen kohteiden tueksi. Toivotamme kotien asukkaat ja henkilöstön lämpimästi tervetulleeksi Esperille ja kiinnostuneet tutustumaan kotien elämään myös jatkossa”, kertoo Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni.

Esperillä on Oulun seudulla entuudestaan seitsemän ikäihmisten hoivakotia ja kaksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoitokotia.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni, Esperi Care Oy, marja.aarnio-isohanni@esperi.fi, p. 0400 694 340

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Naantalin yksityislääkärit Oy osaksi Terveystaloa

Terveystalo on 28.2. toteutetulla kaupalla ostanut Naantalissa toimivan Naantalin Yksityislääkärit Oy:n. Yhtiön henkilöstö siirtyy Terveystaloon vanhoina työntekijöinä ja toiminta jatkuu entisissä tiloissa.

Vuonna 1982 perustettu Naantalin Yksityislääkärit Oy on yksityinen lääkäriasema, joka tarjoaa yleis- ja erikoislääkärin vastaanottoja, työterveys- ja fysioterapiapalveluja sekä laboratoriopalveluita. Yrityksessä työskentelee kolme työsuhteista työntekijää sekä 25 terveydenhuollon ammattilaista ammatinharjoittajana. Yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 0,5 miljoonaa euroa.

– Yhdistymisessä Naantalin Yksityislääkärit Oy siirtyy osaksi valtakunnallista Terveystaloa, joka on verkostoltaan ja liikevaihdoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Terveystalolla on mahdollisuudet investoida sekä henkilöstön osaamisen että asiakaslähtöisen palvelun kehittämiseen. Hoidon korkea laatu on tärkeää kaikessa toiminnassa sekä meille että Terveystalolle, sanoo toimitusjohtaja Anne-Maj Ristimäki Naantali Yksityislääkärit Oy:stä.

– Toivotamme Naantalin Yksityislääkärit Oy:n osaavan henkilöstön ja ammatinharjoittajat lämpimästi tervetulleeksi Terveystaloon. Yhdistymisen myötä toimipaikkaverkostomme Varsinais-Suomessa vahvistuu ja saamme lääkärikeskuksen myös Naantaliin, toteaa Terveystalon Länsi-Suomen aluejohtaja Mika Vilkki.

Lisätietoja: Terveystalo, aluejohtaja Länsi-Suomi Mika Vilkki, puh. 050 597 3288, mika.vilkki@terveystalo.com
Naantalin Yksityislääkärit Oy, toimitusjohtaja Anne-Maj Ristimäki anne-maj.ristimaki@naantalinyksityislaakarit.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Attendo arvioi Suomen terveyspalvelujen strategiset vaihtoehdot

Attendon hallitus on aloittanut prosessin tarkoituksenaan arvioida terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon strategiset vaihtoehdot, mukaan lukien mahdollinen myynti.

Attendon strateginen tavoite on kasvaa omien hoivapalveluiden alalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Attendo on kasvanut voimakkaasti omien vanhus- ja muiden sosiaalipalvelujen saralla, sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.

Attendo tarjoaa Suomessa sekä hoiva- että terveyspalveluita. Attendon terveyspalvelut keskittyvät perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon ja suun terveydenhuollon palveluihin ja niiden liikevaihto vuonna 2017 oli 234 miljoonaa euroa. Attendon terveyspalvelut ovat erittäin hyvässä asemassa valinnanvapauden lisääntyessä suomalaisilla terveyspalvelumarkkinoilla.

Strategisten vaihtoehtojen arviointi tehdään vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla ja se sisältää mahdollisen luopumisen terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toiminnoista. Attendon taloudellisena neuvonantajana toimii Danske Bank.

Lisätietoja:

Pertti Karjalainen, Toimitusjohtaja, Attendo AB

p. 050 511 0191

pertti.karjalainen@attendo.fi

Lauri Korkeaoja, Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

p. 0440 788 282

lauri.korkeaoja@attendo.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Pihlajalinna ostaa enemmistön Suomen Yksityiset Hammaslääkärit Oy:stä

Pihlajalinna ostaa 51 prosenttia Suomen Yksityiset Hammaslääkärit Oy:stä. Kauppa astuu voimaan 15.3.2018. Ostettavaan ketjuun kuuluu seitsemän hammasklinikkaa, jotka sijaitsevat Tampereella, Turussa, Raisiossa, Paimiossa, Salossa, Kuopiossa ja Oulussa. Hammasklinikoista tulee osa Pihlajalinnan hammasklinikkaketjua. Pihlajalinnalla on nykyisin yhdeksän hammasklinikkaa eri puolilla Suomea.

Hammasklinikkaketjun ostolla Pihlajalinna haluaa vahvistaa asemaansa suunterveydenhoidossa ja parantaa alueellista palvelutarjontaa. Ostettavan ketjun klinikat ovat paikkakunnillaan pitkään toimineita ja tunnettuja. Niiden kokonaisliikevaihto on noin 5,6 miljoonaa euroa vuodessa. Ostettavan yrityksen vähemmistöomistus jää ketjun hammaslääkäreille ja johdolle.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Coronaria laajentaa päihdehoitopalveluita Naantaliin

Coronaria Hoiva Oy on ostanut päihdeasiakkaille kuntouttavaa päihdehoitoa Naantalissa tuottavan Rehappi Oy:n. Kaupan myötä Coronarian päihdehoitopalvelut laajenevat Varsinais-Suomeen.

Rehappi Oy on vuonna 2011 perustettu yhtiö, joka hoitaa päihdeasiakkaita Minnesota-mallilla Naantalissa. Jatkohoitoa tarjoavia sivupisteitä on 13, ja niitä on muun muassa Helsingissä, Turussa, Porissa, Tampereella ja Oulussa. Asiakaspaikkoja Naantalissa on 25, ja yhtiöllä on 11 työntekijää.

”Rehapin toiminta on vaikuttavuudeltaan todella hyvällä tasolla ja asiakkaiden tyytyväisyys korkealla. Yhtiön toiminta sopii hyvin Coronarian nykyiseen toimintaan, jossa meillä on pitkä kokemus päihdeasiakkaiden kuntoutuksesta”, Coronaria Hoiva Oy:n toimitusjohtaja Arto Lamberg toteaa.

Nykyiset omistajat jatkavat toiminnassa mukana kaupan jälkeen. Tavoitteena on luoda uusia toimipaikkoja lähivuosina ja näin kasvattaa edelleen Coronarian päihdehoitopalveluja.

Coronaria Hoiva Oy tuottaa palveluasumista mm. ikäihmisille, kehitysvammaisille, erityistä tukea tarvitseville sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelumme lähtee aina asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeista, joiden pohjalta räätälöimme palveluiden kokonaisuuden. Olemme 100% suomalainen yritys ja työllistämme noin 1000 työntekijää.

Lisätietoja:

CORONARIA HOIVA OY

Arto Lamberg
Toimitusjohtaja
050 400 1108
arto.lamberg@coronaria.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Coronarian fysioterapiapalvelut laajenevat Uuteenkaupunkiin

CORONARIAN FYSIOTERAPIAPALVELUT LAAJENEVAT UUTEENKAUPUNKIIN

Coronarian kuntoutusliiketoimintaan kuuluva Coronaria Contextia Oy on ostanut Uudessakaupungissa toimivan Vakka-Suomen Fysiokulman liiketoiminnan. Coronaria Contextia tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja valtakunnallisesti. Liiketoimintakaupan myötä yritys vahvistaa kuntoutuspalveluvalikoimaansa Varsinais-Suomessa.

Vakka-Suomen Fysiokulman liiketoiminta siirtyy Coronaria Contextialle 1.3.2018 alkaen. Vakka-Suomen Fysiokulman omistaja Leena Blinnikka jatkaa yrityksessä ennen eläkkeelle jäämistään. Liiketoimintakaupassa Vakka-Suomen Fysiokulman henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Coronaria Contextialle kuten myös asiakassuhteet. Yhtiön nimeksi tulee Coronaria Vakka-Suomi, ja muuten toiminta jatkuu entisellään.

”Coronaria Kuntoutuspalvelut haluaa laajentaa palvelutarjontaa Varsinais-Suomen alueella ja haluamme täydentää meidän fysioterapiaosaamistamme. Aiomme lisäksi laajentaa puheterapia-, toimintaterapia- ja psykologipalveluihin tässä yksikössä”, Coronaria Kuntoutuspalveluiden toimitusjohtaja Anu Karinen perustelee liiketoimintaostoa.

Vakka-Suomen Fysiokulman omistaja Leena Blinnikka kertoo suunnitelleensa yrityksensä myymistä vuoden verran, ja on iloinen, että Coronaria Contextia löytyi ostajaksi. Blinnikalle on tärkeää uuden omistajan kotimaisuus, ja hän kehuu yhteistyön olleen Coronarian kanssa ystävällistä sekä nopeaa.

”Olen koko yrityshistoriani ajan pitänyt tärkeänä, että yrityksessäni tehdään niin korkeatasoista fysioterapiaa kuin mahdollista. Mielestäni Coronaria edustaa samaa ajattelutapaa. Jos olisin nuorempi, olisin halunnut kehittää eri ammattialojen yhteistyötä saamalla saman katon alle toimintaterapiaa, puheterapiaa ja vaikka neuropsykologin vastaanoton. Oma työpanos on mennyt suurimmaksi osaksi asiakastyöhön ja yrityksen kehittäminen on jäänyt jalkoihin, mutta uusien tuulien puhaltaessa laajentuminen saattaa Coronarian toimesta toteutua. Täällä Uudessakaupungissa sitä tarvitaan”, kertoo Leena Blinnikka.

Lisätietoja:

CORONARIA KUNTOUTUSPALVELUT OY

Anu Karinen
Toimitusjohtaja
040 5076263
anu.karinen@coronaria.fi

VAKKA-SUOMEN FYSIOKULMA OY

Leena Blinnikka
Yrittäjä
050 0745099
leena.blinnikka@vakkasuomenfysiokulma.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Coronaria laajentaa fysioterapiapalveluja Varkauteen

Coronarian kuntoutusliiketoimintaan kuuluva Coronaria Contextia Oy on ostanut fysioterapiapalveluja tuottavan Varkauden Medifys Oy:n liiketoiminnan. Coronaria Contextia tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja valtakunnallisesti ja liiketoimintakaupalla laajentaa fysioterapian osaamispohjaa Itä-Suomessa.

Varkauden Medifysin liiketoiminta siirtyy Coronaria Contextialle 1.3.2018 alkaen. Varkauden Medifysin omistajat Pirjo Nyyssönen ja Tuula Nissinen jatkavat työskentelyä ainakin vuoden 2018 loppupuolelle ennen kuin jäävät ansaituille eläkepäiville. Liiketoimintakaupassa Varkauden Medifysin henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Coronaria Contextialle kuten myös asiakassuhteet. Kaupan myötä yhtiön nimeksi tulee Coronaria Medifys.

”Coronaria Kuntoutuspalvelut haluaa laajentaa palvelutarjontaa Varkauden alueella ja täydentää Coronarian fysioterapiaosaamista. Pitkään toiminut Varkauden Medifys työntekijöineen ja yrittäjineen on alueen johtava toimija ja on arvostettu. Tämän vuoksi uskomme, että Varkauden Medifys täydentää rakentuvaa osaamisverkostoa erinomaisesti”, Coronaria Kuntoutuspalveluiden toimitusjohtaja Anu Karinen perustelee liiketoimintaostoa.

”Olemme toimineet yrittäjinä 37 vuotta ja meidän on aika hiljalleen siirtyä vähän lokoisampaan vaiheeseen elämässämme, joskin jäämme yritykseen vielä fysioterapeutteina. Meille on erittäin tärkeää, että yritystoiminnan jatkaja on täysin kotimainen. Coronarian strategia – laajentua fysioterapiaan – on upea asia ja iso toimija on myös vahva! Henkilöstön hyvinvointi ja ammatillinen osaaminen on ollut Medifysille aina tärkein vahvuus, ja Coronaria näkee asian samoin”, toteavat Varkauden Medifysin yrittäjät Pirjo Nyyssönen ja Tuula Nissinen.

Lisätietoja:

CORONARIA KUNTOUTUSPALVELUT OY

Anu Karinen
Toimitusjohtaja
040 5076263
anu.karinen@coronaria.fi

VARKAUDEN MEDIFYS

Pirjo Nyyssönen
Yrittäjä
050 5140554
pirjo.nyyssonen@varkaudenmedifys.fi

Tuula Nissinen
Yrittäjä
040 7021880
tuula.nissinen@varkaudenmedifys.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Med Groupin ONNI hoiva, ensihoito ja julkisen terveydenhuollon palvelut myyty Tradekalle, yksityiset suun terveydenhuollon toiminnot myyty Colosseum Dental Groupille

Tradeka-Yhtiöt Oy on yhdessä Colosseum Dental Groupin kanssa allekirjoittanut sopimuksen Med Groupin koko osakekannan ostamisesta. Med Groupin enemmistöomistaja on pääomasijoittaja Adelis Equity Partners. Tradeka ostaa Med Groupin Kotiin vietävien palveluiden, ensihoidon ja julkisen terveydenhuollon palveluihin liittyvät toiminnot ja Colosseum Dental Group puolestaan Med Groupin yksityisen suun terveydenhuollon liiketoiminnot. Colosseum Dental Group omistaa Suomessa myös Oral Hammaslääkärit Oyj:n.

Med Group toimii ONNI-brändin alla ja se on yksi Suomen nopeimmin kasvavia sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrityksiä. ONNI hoiva on Suomen suurin kotiin vietävien hoivapalveluiden tuottaja. Se on tällä hetkellä markkinajohtaja henkilökohtaisessa avustamisessa ja kasvaa voimakkaasti vanhusten kotihoidossa. Tradekan omistukseen siirtyvä osa Med Groupia tarjoaa kotiin vietävien palveluiden lisäksi ensihoitoa sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalveluita julkiselle sektorille. Med Group ja ONNI-brändi jatkavat itsenäisenä yhtiönä Tradeka-Yhtiöiden omistuksessa. Kaupan myötä yksityisen suun terveydenhuollon liiketoiminta yhdistyy Oral Hammaslääkäreiden kanssa.

Med Group saa Tradekasta uuden kotimaisen, pitkäjänteisen omistajan. Tämä mahdollistaa entistä voimakkaamman panostuksen palveluillemme kasvavilla sote-markkinoilla, sanoo Med Groupin toimitusjohtaja Kari Virta.

Kahden suuren vahvan toimijan osaamisen yhdistäminen mahdollistaa entistä kattavamman ja korkealaatuisemman palvelutarjonnan koko Suomessa. Med Groupin ja Oralin huippuluokan osaamisella voimme rakentaa yhdessä Suomen ja Euroopan johtavan hammaslääkäriketjun, kertoo Med Groupin ONNI hampaan liiketoimintajohtaja Anders Gylling.

Tradeka hankkii Med Groupin osaksi Tradeka-Yhtiöiden Omista- ja kehitä – omistuskategoriaa, jossa Tradekan strategisena tavoitteena on toimia pitkäjänteisenä ankkuriomistajana kotimaisissa palvelualan yhtiöissä.

– Etabloituminen hoivasektorille tukee tätä strategiaamme ja on luontevaa Tradekan kaltaiselle valtakunnalliselle osuuskunnalle, Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro avaa yrityskaupan taustoja.

Lisätietoja:

Adelis Equity Partners, Partner Rasmus Molander, +46 70 823 7433.

Med Group Oy, Toimitusjohtaja Kari Virta, 040 751 1853.

Tradeka-Yhtiöt Oy, Toimitusjohtaja Perttu Puro, 040 779 3436.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone