Salolainen hammaslääkärikeskus Hammas-Syke on siirtynyt osaksi Med Groupia

Yksi Salon johtavista hammaslääkärikeskuksista, Hammas-Syke, on siirtynyt osaksi Med Groupia liiketoimintajärjestelyiden myötä maaliskuun alusta lukien. Hammas-Syke on täyden palvelun hammaslääkärikeskus, jossa on neljä hoitoyksikköä ja sijaitsee keskeisellä paikalla Kauppakeskus Plazassa. Hammaslääkärit, hammashoitajat ja suuhygienistit jatkavat ammatinharjoittajina ja työntekijöinä Hammas-Sykkeessä. Yrityskaupan jälkeen Med Groupilla on kahdeksan yksityistä hammaslääkärikeskusta Helsingissä, Vantaalla, Kotkassa, Kouvolassa, Turussa ja Salossa.

”Kyseessä on toinen yrityskauppamme Varsinais-Suomessa lyhyen ajan sisällä. Tarkoituksenamme on rakentaa Varsinais-Suomesta vahva tukijalka suun terveydenhuollon toimialallemme. Lähellä olevat hammaslääkärikeskukset tukevat toisiaan useilla eri tavoilla aina erikoishammaslääkäripalveluiden tarjoamisesta sijaisjärjestelyihin. Myös asiakkaiden tavoittaminen on helpompaa”, kertoo Med Groupin toimitusjohtaja Kustaa Piha.

”Med Group erottautui muista alan toimijoista siten, että he tuntevat alueen terveydenhuollon tarpeet ja meillä työssä olevia alan ammattilaisia jo entuudestaan. Paikallinen toimintatapa yhdistettynä isomman yrityksen tuomiin etuihin, ammattimaisuuteen hallinnossa ja johtamisessa muodostaa toimivan kokonaisuuden”, sanoo hammaslääkäri Aija Karikoski.

”Toiminta Hammas-Sykkeessä jatkuu entiseen tapaan. Haluamme palvella potilaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysjärjestely Med Groupin kanssa mahdollistaa myös tulevaisuudessa sen, että voimme pitää palvelutasomme korkeana ja palvelutarjontamme kattavana. Lisäksi hammaslääkärien rekrytointi on jatkossa helpompaa”, kertoo hammaslääkäri Hanna-Maija Saarimaa.

www.medgroup.fiwww.hammassyke.fi

Lisätietoja:

Med Group Oy
toimitusjohtaja Kustaa Piha
kustaa.piha@medgroup.fi
puh. 050 359 6835

Hammas-Syke Oy
hammaslääkäri Aija Karikoski
aija.karikoski@hammassyke.fi
puh. 02 727 6550

Hammas-Syke Oy
hammaslääkäri Hanna-Maija Saarimaa
hanna-maija.saarimaa@hammassyke.fi
puh. 02 727 6550

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Oma Hammaslääkärisi avaa ovensa Jyväskylässä Mediverkon yrityskaupan myötä

Mediverkon Oma Hammaslääkärisi-ketju laajenee huhtikuussa Jyväskylään. Mediverkko Hammaslääkäripalvelut Oy on ostanut pitkään tiloissa toimineen ja vakiintuneen asiakaskannan omaavan Jyväskeskuksen Hammashuolto Oy:n liiketoiminnan. Vastaanotto sijaitsee kävelykadulla Jyväskeskuksen ostoskeskuksessa.  Jyväskeskuksen Hammashuolto Oy:n hammaslääkärit jatkavat Oma Hammaslääkärisi nimellä toimintaa jatkavalla vastaanotolla. Olemassa olevan henkilökunnan lisäksi tiimiin liittyy myös uusia hammaslääkäreitä, ja tilat uusitaan sekä toimintaa laajennetaan. Samoissa tiloissa toimii myös hammaslaboratorio sekä erikoishammasteknikko.

Jyväskylän vastaanoton henkilökunta koostuu paikallisista suun terveydenhuollon ammattilaisista. ”Vastaanotolla on kokenut ja taitava paikallinen tiimi ja laaja osaaminen erityisesti proteettiseen hoitoon, purennan kuntoutukseen sekä esteettiseen hammashoitoon.  Jyväskylässä, kuten kaikilla vastaanotoillamme, panostamme paikallisiin osaajiin, vankkaan kokemukseen, ja sopivasti myös nuoruuden intoon. Kiinnitämme Oma Hammaslääkärisi vastaanotoilla huomioita erityisesti henkilökohtaiseen ja miellyttävään palvelukokemukseen sekä kestäviin potilas-hammaslääkärisuhteisiin. Yksilöllisyys, asiakkaan huomioinen ja kokonaisvaltainen hoito ovat meille erityisen tärkeitä asioita” kertoo Oma Hammaslääkärisi -ketjun johtava hammaslääkäri Erkki Virta.Mediverkon nopeasti laajentuvaan Oma Hammaslääkärisi -ketjuun kuuluu Jyväskylän vastaanoton myötä yhteensä 13 vastaanottoa. Oma Hammaslääkärisi -ketjun muut vastaanotot toimivat Helsingin Hakaniemessä ja Esplanadilla, Hämeenlinnassa, Parolassa, Vantaalla, Porvoossa, Sipoossa, Nokialla, Turussa, Tampereella, Uudessakaupungissa ja Rovaniemellä. Mediverkon suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat yksityisvastaanottojen lisäksi myös Hyvä Hammas Hammaslaboratoriot, sekä palvelut kunta-asiakkaille. Kunta-asiakkaille tuotettavia palveluita ovat muun muassa hammashoitolat, päivystyspalvelut, jononpurku, palvelusetelit ja maksusitoumukset, sekä hammaslääkäreiden ja hammashoitajien vuokraus.

Lisätietoja:Erkki Virta, johtava hammaslääkäri, Oma Hammaslääkärisi, erkki.virta@mediverkko.fi, p. 0400 196 766, omahammaslaakarisi.fi

Jon Ahllund, kehityspäällikkö, Oma Hammaslääkärisi, jon.ahllund@mediverkko.fi, p. 0400 869 365

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Turun Hammaslääkärikeskus on siirtynyt osaksi Med Groupia

Turun johtaviin hammaslääkärikeskuksiin kuuluva Turun Hammaslääkärikeskus ja siinä toimineet hammaslääkärit ja suuhygienisti ovat siirtyneet osaksi Med Groupia liiketoimintajärjestelyiden myötä helmikuun alusta lukien. Turun Hammaslääkärikeskus on yksi Suomen suurimmista hammaslääkärikeskuksista kymmenellä hoitoyksiköllään ja laajalla palvelutarjonnallaan. Hammaslääkärit, hammashoitajat ja suuhygienisti jatkavat ammatinharjoittajina ja työntekijöinä Turun Hammaslääkärikeskuksessa. Yrityskaupan jälkeen Med Groupilla on seitsemän yksityistä hammaslääkärikeskusta Helsingissä, Vantaalla, Kotkassa, Kouvolassa ja Turussa.

”Laajentuminen Varsinais-Suomeen on Med Groupille merkittävä asia. Turun Hammaslääkärikeskus omaa erinomaisen maineen ja vahvan asiakaskannan Turussa. Siellä vastaanottoa pitävät hammaslääkärit tunnetaan korkeatasoisesta osaamisesta ja asiakaslähtöisyydestä. On hienoa, että heillä oli vahva tahto aloittaa yhteistyö juuri Med Groupin kanssa. Uskomme, että hammaslääkärikeskusten ketjuuntuminen jatkuu tulevaisuudessakin voimakkaana”, kertoo Med Groupin toimitusjohtaja Kustaa Piha.

”Med Group on meille erinomainen yhteistyökumppani. Johto ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja korkeatasoisen kliinisen työn merkityksen. Med Group tuo Turun Hammaslääkärikeskukseen uutta otetta palveluiden jatkuvaan kehittämiseen ja uudistamiseen. Näimme, että toimiala on muutosten edessä ja nuoria hammaslääkäreitä ei enää kiinnosta yrittäminen samalla tavalla kuin ennen. Yritysjärjestely oli meille hyvä ratkaisu”, kertoo Turun Hammaslääkärikeskuksen vastaava hammaslääkäri Tapio Andersson.

www.medgroup.fiwww.turunhammaslaakarikeskus.fi

Lisätietoja:

Med Group Oy
toimitusjohtaja Kustaa Piha
kustaa.piha@medgroup.fi
puh. 050 359 6835

Turun Hammaslääkärikeskus
vastaava hammaslääkäri Tapio Andersson
tapio.andersson@turunhammaslaakarikeskus.fi
puh. 040 742 5188

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Esperi Care vahvistaa ikääntyneiden asumispalveluja Pohjanmaalla

Hoiva- ja terveyspalvelualan yritys Esperi Care Oy jatkaa yritysostoja hankkimalla Kurikan Tuulikello Oy:n ja Kauhajoen Hoiva ja Huolenpito Oy:n koko osakekannat omistukseensa. Yrittäjät Maarit ja Jani Karvonen luopuvat Kurikan ja Kauhajoen Tuulikellon hoitokotitoiminnasta, mutta jatkavat hoitokotikiinteistöjen omistajina. Hoitokodeissa on yhteensä yli 50 ikäihmisten asukaspaikkaa ja niiden liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa. Yhtiöissä työskentelee noin 40 henkilöä, jotka jatkavat osana Esperiä vanhoina työntekijöinä. Kurikan Tuulikello on avattu toukokuussa 2007 ja Kauhajoella toiminta käynnistettiin tammikuussa 2013.

”Emme suunnitelleet liiketoiminnan myymistä, mutta Esperin kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta löysimme yhteisiä, molempia osapuolia kiinnostavia uusia haasteita”, toteaa Jani Karvonen.

”Ympärivuorokautinen vastuu niin asukkaista kuin henkilökunnastakin on hyvin sitova yrittäjyyden muoto ja pienten lasten äidille haasteellista etenkin, kun toimimme usealla eri paikkakunnalla. Hoitokotitoiminnan pyörittämisvastuun siirtyminen leveämmille harteille on koko yrityksen etu. Uskomme Esperin kehittävän yksikköjemme laadukasta toimintaa entisestään.” kertoo Maarit Karvonen, joka jatkaa yksiköiden esimiesten tukena osa-aikaisena huhtikuun loppuun saakka.

”Esperi jatkaa kasvustrategiaansa. Tällä kaupalla Esperi laajentaa Pohjanmaan toimintaa. Karvoset toimivat jatkossa Esperin kumppaneina vahvistaen ja kasvattaen Esperin liiketoimintaa. Tavoitteena on käynnistää uusia hoivakotiyksikköjä eri puolille Suomea, erityisesti Pohjanmaalle” sanoo Esperi Care Oy:n toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni.

Esperi Care on valtakunnallinen hoiva- ja terveyspalvelualan yritys, joka tarjoaa asumis-, turvapuhelin- ja kotihoitopalveluita ikääntyneille, asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille sekä lääkäripalvelua. Yhtiössä työskentelee yli 3 800 sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaista. Esperi toimii 160 kunnan alueella. Esperillä on lähes 40 000 turvapuhelin ja kotihoidon asiakasta ja noin 3 000 asukaspaikkaa. Esperi konsernin pro forma liikevaihto on tällä hetkellä yli 120 meur. Esperi on Suomen 100 suurimman työllistäjän joukossa. Esperi Care Oy:n omistajia ovat Capman, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja henkilöstö.www.esperi.fi

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni, Esperi Care Oy
marja.aarnio-isohanni@esperi.fi, p. 0400 – 694 340

Toimitusjohtaja Jani Karvonen, Hoitokoti Tuulikello
jani.karvonen@tuulikello.fi, p. 050 – 597 2425

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa lääkäripalveluihin

S-ryhmään kuuluva Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) ryhtyy kuluvan vuoden aikana tarjoamaan lääkäripalveluita asiakasomistajilleen ja muille kuluttajille.

– Olemme tehneet päätöksen lääkäriasemasta kuluttajille. Tavoitteena on käynnistää toiminta tänä vuonna, sanoo PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä.

Osuuskauppa kertoi viime kesänä harkitsevansa laajentumista kuluttajille suunnattuihin terveyspalveluihin. Silloin varsinaista päätöstä ei oltu vielä tehty. Kivelän mukaan lääkärikeskus avataan PKO:n viime vuonna uudistuneeseen kauppakeskus Prismaan omiin tiloihin. Se tarjoaa ainakin yleislääkäripalveluita. Lääkärikeskuksen tarkkaa avaamispäivää ei ole lyöty lukkoon. Kivelä sanoo, että asema aukeaa viimeistään loppuvuodesta.

Pohjois-Karjalan kuluttajista noin 80 prosenttia on PKO:n asiakasomistajia. Osuuskaupan lääkäriasema suuntaa palvelunsa heille.

Asiasta uutisoitiin tänään 22.1.2014 mm. Taloussanomissa.

 

Lääkärin ”alennusmyynti” ei tavoitteena

Lääkäriasema ei ryhdy hintakilpailuun alueen muiden yksityisten lääkärikeskusten kanssa.

– Tavoitteena on olla kilpailukykyinen, ja pyrimme laskemaan hintaa edullisemmaksi kuluttajille. Lääkäripalveluiden alennusmyynti ei ole kuitenkaan ensimmäinen tavoite, Kivelä sanoo.

PKO on hivuttautunut lääkäripalveluihin pikkuhiljaa. Osuuskauppa perusti vuosi sitten lääkäriaseman omien työntekijöiden terveydenhuoltoon. Maaliskuussa se ryhtyi hankkimaan asiakkaikseen yrityksiä, ja loppuvuonna asiakaskunta laajeni henkilökunnan perheenjäseniin. Nyt asiakkaita on muutama sata henkilöä.

– Asiakkaita on kiitettävästi, mutta enemmänkin voisi olla. Työterveyspalveluita ei vaihdeta kuin suklaapatukan tuotemerkkiä, Kivelä sanoo.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Pihlajalinna osti Tampereen Hammashoito Oy:n

Pihlajalinna-konserni on Suomen suurin kotimaisessa omistuksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja. Konsernin yksityisiä terveydenhuoltopalveluita tarjotaan Dextra Lääkärikeskuksissa, Hammasklinikoilla ja sairaaloissa sekä julkisyhteisöpalveluita Pihlajalinna- nimellä. Tavoitteena on edelleen laajentaa konsernin laadukkaiden palveluiden tarjontaa vahvaksi valtakunnalliseksi verkostoksi.

Pihlajalinna-konserni tuottaa suunterveydenhoitopalveluita Tampereen kaupunkilaisille juuri kilpailutetun palvelusopimuksen perusteella.

Perinteinen vuonna 1972 perustettu Tampereen Hammashoito Oy siirtyi Pihlajalinna -konsernin omistukseen vuoden 2014 alussa. Tampereen Hammashoito on toiminut Koskikeskuksen kupeessa Suvantokadulla jo vuodesta 1988.

– Tampereen Hammashoito Oy:n siirtyminen vahvaan suomalaiseen konserniin, turvaa asiakkaillemme laadukkaiden palvelujen jatkumisen ja työntekijöillemme turvallisen kehittyvän työpaikan, toteavat yrittäjät Kauko LehtorantaEsko Osmo ja Erkki Hänninen.

– Tampereen Hammashoidon myötä Dextra Hammasklinikan suunterveydenhoitopalvelut laajenevat Tampereella. Suvantokadun lisäksi tarjoamme monipuolisia palveluita myös Hämeenkadulla (entinen Tammerkosken Hammasklinikka), kertoo Dextran toimitusjohtaja Leena Niemistö.

Pihlajalinna-konsernin kotipaikka on Tampere. Nykyinen toiminta kattaa jo koko Suomen Helsingistä Leville. Suunterveydenhoitopalveluja tarjotaan Dextra Hammasklinikoilla Helsingissä ja Tampereella.

Lisätietoja

Leena Niemistö
toimitusjohtaja, Dextra Oy
varatoimitusjohtaja, Pihlajalinna Oy
050 597 9505, leena.niemistö@dextra.fi

Pihlajalinna-konserni on Suomen suurin kotimaisessa omistuksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja. Pihlajalinna on perustettu vuonna 2001. Sen omistajina ovat yhtiön henkilökunta, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola sekä suomalainen rahasto. Pihlajalinna-konserni tuottaa laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja kunnille ja erittäin korkeatasoisia yksityispalveluita Dextra Lääkärikeskuksissa ja Sairaaloissa. Pihlajalinnan liikevaihtoarvio vuodelle 2013 on noin 120 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee yli 1 500 terveydenhuollon ammattilaista.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Suun terveydenhuollon toimijat yhdistivät voimansa Mikkelissä

Attendo Oy on ostanut Mikkelissä toimivan Mikkelin Hammaslääkärikeskus Oy:n osakekannan. Yhtiöllä on merkittävä asema hammashuollon toimialalla Mikkelissä. Toiminta on siirtynyt uudelle omistajalle 1.1.2014. Henkilökunnan asemaan kaupalla ei ole vaikutusta.

‒ Attendo Oy takaa Mikkelin Hammaslääkärikeskukselle jatkuvuuden vahvana ja laadukkaana toimijana pitkälle tulevaisuuteen, toteavat yrittäjät Ritva Kilpeläinen ja Jukka Ikonen.

Vuonna 1977 toimintansa aloittanut Mikkelin Hammaslääkärikeskus Oy tarjoaa kattavat hammashoitopalvelut Etelä-Savon seudun asukkaille.
‒ Yrityskaupan ansiosta vahvistamme asemaamme valtakunnallisena suun terveydenhuollon toimijana, kertoo varatoimitusjohtaja Antti Ylikorkala.

– Jatkamme yksityishammashoidon palvelukonseptin kehittämistyötämme. Mikkelin Hammaslääkärikeskuksen henkilökunnan osaaminen, huipputekniikka ja korkeatasoiset hoitomenetelmät tukevat tätä työtä, toteaa liiketoimintajohtaja Matteus Salonen.

Attendo Oy on Suomen johtava sosiaali- ja terveyspalveluyritys. Attendo toimii kumppanina jo 80 %:lle suomalaisista kunnista.

Lisätietoja:

Ritva Kilpeläinen
toimitusjohtaja, Mikkelin Hammaslääkärikeskus
puh. 0440 608 138
ritva.kilpelainen@kolumbus.fi

Antti Ylikorkala
varatoimitusjohtaja, Attendo
puh. 050 505 3434
antti.ylikorkala@attendo.fi

Matteus Salonen
liiketoimintajohtaja, Attendo
puh. 050 545 6351
matteus.salonen@attendo.fi

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone