Attendo jatkaa maineikkaan Mikkelin palvelukodin toimintaa

Attendo on hankkinut Mikkelissä Pitkäjärven alueella toimivan Mikkelin palvelukoti Oy:n osakekannan.

Palvelukodin toiminta on siirtynyt Attendon vastuulle 1. toukokuuta. Kuntoutus- ja asumispalvelua luonnonkauniissa ympäristössä mielenterveyskuntoutujille tarjoavassa yksikössä on 15 palveluasumisen paikkaa.

Valtava-lainsäädäntö mahdollisti aikanaan sen, että Seija Niiranen pystyi toteuttamaan suuren unelmansa palvelukodista. Vuonna 1985 aloittaneessa palvelukodissa on lähtökohtana ollut aina kodinomaisuus ja pyrkimys hyvään arkeen.

– Niin Mikkelin palvelukodin kuin Attendon toiminta alkoi vuonna 1985. Meillä on samoja arvoja ja ajatuksia toiminnan kehittämisestä. Tänä päivänä tarvitaan laaja-alaisuutta ja resursseja. Asukkaiden keski-ikä on yli 60 vuotta ja on turvallista tietää, että he saavat jäädä tuttuun paikkaan ja heistä pidetään jatkossakin hyvää huolta. Toiminta saa muutenkin erilaisia mahdollisuuksia Attendon myötä, sanoo Seija Niiranen.

Attendon aluejohtaja Satu Louejoki vastaa jatkossa yksikön toiminnasta.

– Kiitän Seijaa luottamuksesta, että hän jättää elämäntyönsä meidän jatkettavaksemme. Painotamme Attendossa osaamista, sitoutumista ja välittämistä, jotka ovat arvojamme. Meille on tärkeää jokaisen asukkaan hyvinvointi ja haluamme tarjota kuntouttavaa ja yksilöllistä palvelua, sanoo aluejohtaja Satu Louejoki.

Työntekijät siirtyvät Attendolle vanhoina työntekijöinä. Seija Niiranen työskentelee siirtymävaiheen Attendolla ja jää sen jälkeen eläkkeelle.

Lisätiedot:

Seija Niiranen
Mikkelin palvelukodin perustaja
toimisto@mikkelinpalvelukoti.fi
050 357 0607

Satu Louejoki
Aluejohtaja, Attendo
satu.louejoki@attendo.fi
044 4944 491

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Vetrea Terveys Oy laajentaa kotipalveluitaan Mikkelissä

Vetrean kotipalvelut tuovat tänä vuonna työpaikkoja myös Kotkaan, Kouvolaan, Kajaaniin ja Siilinjärvelle.
Vetrea Terveys Oy on ostanut 31.3. allekirjoitetulla kaupalla Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n koko osakekannan. Pelakuun 18 työntekijää jatkavat uuden omistajan palveluksessa entisin työehdoin. Välittömiä muutoksia ei myöskään tapahdu asiakkaiden palveluissa. Palveluhinnat pysyvät ennallaan.
– Sitoutunut, hyvä henkilökunta jatkaa. Palvelemme edelleen tutulla, turvallisella tavalla ja jatkamme tekemäämme kehitystyötä entistäkin innostuneemmin, Pelakuun yrittäjyydestä luopuva Hilkka Hirvelä ja Vetrean liiketoimintajohtaja Pirjo Kettunen toteavat.

Merkittävä työllistäjä
Vetrea Terveys Oy:n tytäryritys H10 Kymppipalvelut on tuottanut asiakaskoteihin vietäviä kotipalveluita vuodesta 2008 alkaen ja laajentunut jo kuudelle paikkakunnalle. Tänä vuonna laajentuminen jatkuu Kotkaan, Kouvolaan, Kajaaniin ja Siilinjärvelle ja tuo uusia työpaikkoja muun muassa siistijöille, laitoshuoltajille, kodinhuoltajille, kotitalonmiehille, lastenhoitajille, sosionomeille, lähihoitajille, jalkaterapeuteille, sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille.

Kotipalveluiden käyttäjäkunta laajenee
Valtaosa Vetrea Kotipalveluiden asiakkaista on iäkkäitä, mutta kysyntä kasvaa perheiden ja omaishoitajien keskuudessa.
– Tulevaisuudessa ennaltaehkäisevä perhetyö lapsiperheissä ja omaishoitajien tukeminen ovat yrityksellemme yhä tärkeämpiä tehtäviä iäkkäiden kotihoidon rinnalla, Kettunen uskoo.

Tukena julkiselle terveydenhuollolle
Merkittävä osa Vetrea Kotipalveluiden asiakkaista on yksityisiä asiakkaita. Yhteistyö kunnallisen kotihoidon kanssa on myös tiivistä. Monessa kunnassa kotihoito on kohdannut ongelmia henkilöstön kasvaneen työtaakan ja lisääntyvien sairauspoissaolojen vuoksi. Vetrea on palveluillaan keventänyt kunnallisen kotihoidon henkilöstön taakkaa tekemällä osan kunnallisen terveydenhuollon kotikäynneistä ja hoitamalla työntekijöiden sijaisuuksia poissaolojen aikana.

Vahva ote sotepalvelujen kehittämisessä
Vetrea Terveys Oy:n strategia painottuu kasvuun ja laajenemiseen.
– Haluamme olla vahvasti ja laajalla palvelukonseptilla mukana vaikuttamassa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden monipuolisuuteen ja kattavuuteen sekä kehittämässä niitä laadukkaasti yhdessä julkisten toimijoiden kanssa, toimitusjohtaja Laura Airaksinen vakuuttaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Laura Airaksinen, laura.airaksinen@vetrea.fi, puh. 040 729 1908

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Mehiläinen Oy on ostanut lapsettomuushoitoja tarjoavan Väestöliiton Klinikat Oy:n

Mehiläinen Oy on ostanut lapsettomuushoitoja tarjoavan Väestöliiton Klinikat Oy:n 6.4.2017 allekirjoitetulla osakekaupalla. Yhdistymisen myötä Mehiläinen Felicitas nousee entistä vahvemmin lapsettomuushoitojen suunnannäyttäjäksi Suomessa. Väestöliitto keskittyy puolestaan yritystoiminnassaan kehittämään terapia- ja kotipalveluita.

Mehiläinen jatkaa vahvaa panostusta lapsettomuushoitojen huippuosaamiseen Väestöliiton lapsettomuusklinikoiden yhdistyessä Mehiläinen Felicitas -klinikoihin. Väestöliitto tarjoaa lapsettomuushoitoja Helsingissä, Turussa ja Oulussa 49 ammattilaisen voimin. Mehiläisen Felicitas-klinikoiden ja Väestöliiton lapsettomuushoitoliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on 88.

”Yhdessä Väestöliiton lapsettomuusklinikat ja Mehiläinen Felicitas muodostavat maan johtavan hedelmöityshoitoklinikan, joka on laajuudeltaan, monipuolisuudeltaan ja osaamiseltaan ainutlaatuinen Suomessa. Yhdistämällä molempien yhtiöiden resursseja ja osaamista voimme panostaa entistä vahvemmin palveluiden kehittämiseen. Samalla palveluverkostomme laajenee Ouluun ja Turkuun”, kuvailee Mehiläisen liiketoimintajohtaja Anssi Hartiala.

”Mehiläinen oli Väestöliitolle hyvä ostajaehdokas. Väestöliitto ja Mehiläinen ovat molemmat olleet lapsettomuushoitojen uranuurtajia Suomessa. Osaamisten yhdistäminen tarjoaa potilaille monipuolisen ja laadukkaan hoidon”, toteaa puolestaan Väestöliiton puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

Julkisen sektorin rooli lapsettomuuden hoidoissa on vahvistunut ja kilpailutilanne yksityissektorilla on kiristynyt. Palveluja tarvitsevilla on nykyisin monipuolisia vaihtoehtoja hakeutua hoitoihin.

”Väestöliiton strateginen valinta on keskittyä uudistamaan ja monipuolistamaan yhtiömuotoisten terapia – ja kotipalveluiden tarjontaa. Näillä aloilla Väestöliiton ihmissuhdeosaamisella sekä järjestömuotoisesti omistetulla yritystoiminnalla on sote-ratkaisujen valossa enemmän uutta tarjottavaa asiakkaille, kuin erikoissairaanhoidon alaan kuuluvissa lapsettomuushoidoissa”, sanoo Maria Kaisa Aula.

ASIAKASPALVELU JATKUU ENNALLAAN

Väestöliiton lapsettomuusklinikoiden kaupalla ei ole vaikutusta henkilökunnan työsuhteiden ehtoihin. Asiakaspalvelu ja hoidot jatkuvat klinikoilla entiseen tapaan.

”Asiakkaidemme käytössä on alan viimeisin tietotaito, menetelmät ja teknologia hoitokokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Meiltä löytyy osaaminen auttaa laajasti kaikissa hedelmällisyysterveyteen, lapsettomuuden tutkimukseen ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä aina vaativimpaan lapsettomuushoitoon saakka”, toteaa Mehiläinen Felicitas -klinikoiden päällikkö Miia Savander lopuksi.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Attendo osti pietarsaarelaisen Hammasklinikka BG Dahlbackan ja Hammasklinikka Anders Virtasen

Attendo Hammaslääkäripalvelut Oy on 30.3. allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut pietarsaarelaisten Ab Tandklinik BG Dahlbacka Hammasklinikka Oy:n sekä Tandklinik-Hammasklinikka Anders Virtanen Ab Oy:n liiketoiminnan. Yksiköiden toiminta siirtyi Attendolle 1.4.

Attendo Hammaslääkäri -ketjuun kuuluu kaupan myötä jo 26 yksityistä hammaslääkäriasemaa kautta maan. Molempien hammaslääkäriasemien henkilöstö jatkaa Attendolla vanhoina työntekijöinä.

– Oikein hyvä ratkaisu! Ostajalla on kokemusta ja minulle ratkaiseva oli se, että potilaat saavat jatkossakin hoitoa ja henkilökunnalla on varma työpaikka myöskin silloin kun minä lopetan, sanoo toinen myyjistä Bo Gustav Dahlbacka.

– Jatkan työskentelyä vastaanotolla niin kuin tähän mennessä, mutta olen tyytyväinen tähän ratkaisuun koska tällä tavalla pystymme takaamaan, että toiminta ja sen kehittyminen jatkuu myös pidemmällä tähtäimellä, kertoo Anders Virtanen.

Yksiköiden toiminnasta vastaa jatkossa liiketoimintajohtaja Juha Korhonen Attendolta.

– Haluamme tulla tunnetuksi maan parasta palvelua tarjoavana yksityisenä hammaslääkäriketjuna. Olemme panostaneet erityisesti laatutyöhön ja on ilo päästä laajentamaan kaupan myötä Pohjanmaalle, Korhonen sanoo.

Lisätiedot:

Juha Korhonen
Liiketoimintajohtaja
Attendo Hammaslääkäri
juha.korhonen@attendo.fi
p. 045 183 8322

Bo Gustav Dahlbacka
E-post: bobo.dahlbacka@multi.fi
p. 06-7246092

Anders Virtanen
E-post: anders.virtanen@multi.fi
p. 06-7231092

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Coronaria tarjoaa ikäihmisten asumispalveluja nyt myös Pihtiputaalla

Coronarian kasvu jatkuu Coronaria Hoiva Oy:n ostaessa Pihtiputaalla toimivan ikäihmisten asumispalveluita tarjoavan Palvelukeskus Kaski -nimisen Hekmi Oy:n koko osakekannan.

Coronaria Hoiva Oy tarjoaa palveluasumista mm. ikäihmisille, kehitysvammaisille, erityistä tukea tarvitseville sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelumme lähtevät aina asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeista, joiden pohjalta räätälöimme palveluiden kokonaisuuden. Olemme 100% suomalainen yritys ja työllistämme noin 1000 työntekijää.

Hekmi Oy:n Palvelukeskus Kaski on 2003 perustettu yksityinen hoiva-alan yritys, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista, lyhytaikaishoitoa ja päivätoimintaa pääasiallisesti ikäihmisille. Palvelukeskus Kaski tarjoaa yhteensä 23 hoitopaikkaa. Henkilökunnalla on mittava kokemus käytös- ja muistiongelmaisten hoidosta.

Yrityskauppa ei vaikuta asiakkaiden palveluihin ja nykyiseen henkilöstöön. Kokenut henkilökunta jatkaa samoissa tehtävissä ja toimipaikoissa tarjoten jatkossakin laadukkaita palveluita. Yrityksen nimi muuttuu Coronaria Palvelukeskus Kaski Oy:ksi.

“Palvelukeskus Kasken asumispalvelukodin monipuolinen ja vakiintunut toiminta jatkuu Coronarialla. Meille on todella tärkeää tarjota asukkaillemme kaikissa hoivakodeissamme aktiivista, yhteisöllistä ja turvallista arkea. Palvelukeskus Kasken toiminta sopii erinomaisesti palveluntarjontaamme”, sanoo Coronaria Hoiva Oy:n toimitusjohtaja Arto Lamberg.

Lisätietoja:

Arto Lamberg
,
Toimitusjohtaja, Coronaria Hoiva Oy,
p. 050 400 1108
arto.lamberg@coronaria.fi

Hanna Paananen
Yrittäjä, Hekmi Oy
p. 050 553 8449
hanna.paananen@palvelukeskuskaski.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Voikankoti osaksi Mehiläisen vammaispalveluita

Kehitysvammaisten asumispalveluita tuottavan Kormel Oy:n omistus siirtyy Mehiläinen Oy:lle 3.4.2017 alkaen. Yhtiön Voikankoti-nimellä toimiva palvelukoti on perustettu vuonna 1989. Voikankoti tarjoaa ympärivuorokautista asumispalvelua 16 kehitysvammaiselle asiakkaalle Kouvolassa.

”Voikankoti on panostanut toiminnassaan kehitysvammaisten yksilölliseen asumiseen, mikä on hyvin linjassa Mehiläisen vammaispalveluiden toiminta-ajatuksen kanssa. Tältä pohjalta on hyvä lähteä jatkamaan palvelukodin toimintaa”, sanoo Mehiläisen hoivapalveluiden liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

”Järjestely turvaa Voikankodin toiminnan jatkuvuuden ja laadun. Palveluasuminen jatkuu Voikankodissa uusin voimin ja hoivapalvelujen jatkuvuus on tällä järjestelyllä ratkaistu pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Kormel Oy:n entinen omistaja Aulo Kortesniemi.

Omistusvaihdoksella ei ole vaikutusta asukastyöhön tai kuntasopimuksiin.

Voikankodin lisäksi Mehiläisellä on yli 10 vammaisten palvelukotia eri puolilla Suomea. Kouvolassa toimii myös Mehiläisen ikääntyneiden palvelukodit Mainiokoti Kustaa, Mainiokoti Koski, Mainiokoti Kouvola sekä mielenterveyskuntoutujien palvelukodit Ykköskoti Nummi ja Ykköskoti Niitty. Kouvolaan Mehiläiselle valmistuu myös uusi kehitysvammaisten palvelukoti kesällä 2017.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Mikeva ostaa Ristijärveltä Suomen Kristilliset Hoivakodit Oy:n Hoivakoti Majakan liiketoiminnan 28.2.17

Mikeva Oy:n kasvu saa jatkoa vuoden toisella yrityskaupalla. Mikeva ostaa liiketoimintakaupassa 28.2.17 Ristijärvellä toimivan Suomen Kristilliset Hoivakodit Oy:n 9-paikkaisen ikääntyneille palveluita tarjoavan Hoivakoti Majakka -palvelukodin liiketoiminnan. Asukkaat siirtyvät liiketoimintakaupan myötä Mikevan muihin palvelukoteihin ja henkilökunnalla on mahdollisuus jatkaa Mikevan palveluksessa vanhoina työntekijöinä.

Lisätietoja yrityskaupasta antaa

Petri Pitkäranta
Toimitusjohtaja, Mikeva Oy
puh. 044 7800 600 / petri.pitkaranta@mikeva.fi

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Esperi Care laajentaa toimintaansa Kanta-Hämeessä

Hoiva- ja terveyspalvelualan yritys Esperi Care Oy jatkaa yritysostoja hankkimalla Hoivia Oy:n koko osakekannan omistukseensa. Hämeenlinnan Sisälähetys ry. myy koko hoivapalveluliiketoimintansa, joka kattaa Hämeenlinnassa toimivan ikääntyneiden palvelukeskuksen, jossa on mm. 71 asiakaspaikkaa tehostettua palveluasumista, päivätoimintapalvelut, kotihoitopalvelut sekä ravintolapalvelut. Hoivia Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli noin 4,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yhteensä 48 henkilöä.

”Yhdistys on tyytyväinen, että 110- vuotinen perinne ikäihmisten palveluissa Turuntiellä jatkuu alalla hyvin tunnetun yhtiön toimesta. Yhdistys jatkaa tulevaisuudessa toimintaansa uusilla tavoilla” toteaa Hämeenlinnan Sisälähetys ry:n puheenjohtaja Juha Kaakinen.

”Esperi jatkaa kasvustrategiaansa suomalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Olemme iloisia voidessamme jatkossa palvella monipuolisesti hämeenlinnalaisia asiakkaita entistä keskeisemmällä sijainnilla ja laajalla kirjolla hoivapalveluita. Kaupan myötä Esperi tarjoaa nyt asumispalveluita Hämeenlinnassa yhteensä 230 asukkaalle ja työllistää yli 230 henkilöä.” sanoo Esperi Care Oy:n toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni.

Esperi tarjoaa kodinomaisia ja monipuolisia asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille sekä vammaisille. Teemme yhteistyötä yli 150 kunnan kanssa ja meillä on yli 4700 asukaspaikkaa ympäri Suomea. Työllistämme yli 4 700 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2017 on yli 220 miljoonaa euroa. www.esperi.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni, Esperi Care Oy
marja.aarnio-isohanni@esperi.fi, p. 0400 694 340

Puheenjohtaja Juha Kaakinen, Hämeenlinnan Sisälähetys ry
juha.kaakinen@ysaatio.fi, p. 050 670 88

Toiminnanjohtaja Elisa Pilli-Sihvola, Hämeenlinnan Sisälähetys ry
elisa.pillisihvola@gmail.com,p. 050 594 5046

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Fysiogeriatria vahvistaa moniammatillista terapiapalveluiden osaamistaan Olarin Fysikaalisen Hoitolaitoksen ja toi.minna Oy:n yrityskaupoilla

Fysiogeriatria vahvistaa moniammatillista terapiapalveluiden osaamistaan Olarin Fysikaalisen Hoitolaitoksen ja toi.minna Oy:n yrityskaupoilla
Fysiogeriatria on ostanut toimintaterapiaa tuottavan toi.minna Oy:n koko osakekannan sekä Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos Oy:n liiketoiminnan vahvistaakseen moniammatillista terapiapalveluiden osaamistaan valtakunnallisesti.

Toi.minna Oy on 15 vuoden ajan toteuttanut toimintaterapia- ja kuntoutuspalveluita kaikenikäisille asiakkaille, aina leikki-ikäisistä lapsista ikääntyneisiin. Vahvan ammattitaidon omaavat toimintaterapeutit toteuttavat terapiaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä sekä yrityksen vastaanottotiloissa Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Toi.minnan toimintaterapiaosaamisen avulla Fysiogeriatria vahvistaa entisestään moniammatillista kuntoutuskokonaisuuttaan niin palveluntuotannon kuin asiantuntijapalveluidenkin osalta valtakunnallisesti.

Olarin Fysikaalinen Hoitolaitos on elokuussa 40 vuotta täyttävä fysioterapiayritys, jossa korkealaatuinen ja ammattitaitoinen neurologinen, geriatrinen ja tuki- ja liikuntaelinten kuntoutusosaaminen yhdistyvät. Asiakaskunta koostuu pääosin aikuisista sekä ikääntyneistä ja Olarin fysikaalisella on vahva jalansija Espoossa paikallisten kuntoutuspalveluiden tarjoajana. Olarin fysikaalisen myötä Fysiogeriatrian lymfaterapia- ja akupunktio-osaaminen vahvistuu.

Sekä toi.minnan että Olarin fysikaalisen kokeneet ja ammattitaitoiset terapeutit jatkavat yrityskauppojen myötä vanhoina työntekijöinä. Lisäksi sekä Olarin Fysikaalisen perustaja Kylli Pesonen että toi.minnan perustaja Minna Koivula jatkavat Fysiogeriatrian palvelupäällikköinä. Palvelemme nykyisiä ja uusia asiakkaitamme jatkossa entistä vahvemmalla terapiaosaamisella.

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Lisätietoja Fysiogeriatriasta sekä Olarin Fysikaalisen ja toi.minnan toiminnan jatkumisesta antaa

Katja Sohlberg, toimitusjohtaja
puh. 050 511 5050
katja.sohlberg@fysiogeriatria.fi

Lisätietoja Olarin Fysikaalisen palveluista ja henkilöstöstä:

http://www.olarinfysikaalinenhoitolaitos.fi/

Ajanvaraukset palvelunumerosta 010 666 3490

Lisätietoja toi.minnan palveluista ja henkilöstöstä:

http://www.toiminna.com/

Ajanvaraukset palvelunumerosta 050 3535 777

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Kajaanin Lääkärikeskus Oy yhdistyy Mehiläiseen

Kajaanin Lääkärikeskus Oy:n osakekauppa Mehiläisen kanssa allekirjoitettiin 14.3.2017. Aluejohtaja Andreas Taalas Mehiläisestä on tyytyväinen palveluverkoston laajentumiseen.

Taustalla pitkä yhteistyö

”Kajaanin Lääkärikeskuksen toiminnan korkea laatutaso on tehnyt yhteistyön aikana erittäin hyvän vaikutuksen. On hienoa päästä tekemään syvempää yhteistyötä kainuulaisten terveysalan rautaisten ammattilaisten kanssa”, sanoo Taalas.

”Tällä toimenpiteellä varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Mehiläinen tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä kehittämään Kajaanin Lääkärikeskusta eteenpäin. Pystymme jatkossa tarjoamaan mm. työterveysasiakkaille valtakunnalliset palvelut ja alan parhaat sähköiset työkalut.”

Panostuksia lääkärikeskukseen – palvelut laajenevat

”Tarkoituksemme on edelleen investoida toimintaan ja laajentaa lääkärikeskuksen palveluita uusilla vastaanottajilla ja erikoisaloilla. Samalla haluamme säilyttää Kajaanin Lääkärikeskuksen paikallisuuden ja hyvän saavutettavuuden. Lisäksi pystymme tarjoamaan mm. Mehiläisen laajat tutkimus- ja sairaalapalvelut Oulussa ja Kuopiossa sijaitsevissa keskuksissamme”, Taalas toteaa.

”Digiklinikalla saa yhteyden lääkäriin tai hoitajaan aina, omasta sijaintipaikasta riippumatta. Tämä on erityisesti Kainuun kaltaisella laajalla alueella käytännöllistä”, kuvailee Taalas.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone