Kasvu

Yksityisen sote-sektorin kenttä jakautuu yhä selkeämmin pieniin ja isoihin tuottajiin. Tuottajakentässä pärjääville pk-yrityksille on yhteistä selkeä erikoistuminen sekä kasvuhalukkuus ja -kyvykkyys. Näemme Ahlman & CO:ssa, että suomalaisessa sote-tuottajakentässä on pienten ja isojen yritysten välissä puutetta ns. keskisuurista sote-alan yrityksistä ja pk-sektorilla sote-yritysten kentästä puuttuu positiivinen kasvun kulttuuri. Haluammekin auttaa nykyisiä pk-yrityksiä sekä kilpailukieltonsa kärsineitä myyjiä kasvattamaan yrityksiään. Uskomme, että keskisuuret sote-yritykset pärjäävät hyvin myös sote-uudistuksen jälkeisessä tuottajakentässä. Kymmenien sote-alan yritysten kannattavan kasvun konsultoineena osaamme auttaa erityisesti seuraavissa kysymyksissä:

Miten kasvatan sote-yritystäni?
Missä segmenteissä ja alueilla kannattaa sote-yritystä kasvattaa?
Mitä vaatimuksia kasvu tuo tuotteistukseen ja hinnoitteluun?
Miten yrittäjän oma rooli ja toiminta muuttuu kasvuyrityksen johtamisessa?
Miten varmistan kasvun kannattavuuden?
Miten rahoitan kasvun?
Mitä erityistarpeita kasvu tuo taloushallintoon ja -seurantaan?
Miten tuen teknologialla ja digitalisaatiolla kasvua?
Mistä löydän kasvun vaatimia tiloja, tontteja tai rakentajia?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone